Dịch vụ

Các dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp các dịch vụ tốt nhất đến quý khách

CHO THUÊ

Cho thuê thiết bị cẩu tháp, vận thăng, tháo, lắp và vận chuyển thiết bị ở công trường.

BẢO DƯỠNG

Bảo trì bảo dưỡng tất cả các loại thiết bị cẩu tháp, vận thăng định kỳ hoặc theo yêu cầu.

SỬA CHỮA NÂNG CẤP

Sửa chữa tất cả các loại cẩu tháp vận thăng tại công trường hoặc tại xường

Nâng cấp, cải tạo cẩu cũ hoặc cải thiến tính năng để đáp ứng nhu cầu đặc biệt.

CUNG CẤP PHỤ TÙNG

Cung cấp tất cả các loại phụ tùng cho cẩu tháp vận thăng cho mọi mục đích thay thế, sửa chữa hoặc cải tiến.